Lukkx
 • Personvernerklæring for Fonus AS

  Behandlingsansvarlig
  Administrerende direktør i Fonus AS behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

  Personopplysninger som lagres
  Vi lagrer følgende personopplysninger omvåre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger ogandre pårørende:
  Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.


  Formål med behandlingen
  Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.
  Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
  Dine personopplysninger vil også kunne benyttes til vårt forbedringsarbeid i form av en kundeundersøkelse.


  Grunnlaget for behandlingen
  Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).
  Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS.Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.


  Innhenting av personopplysninger
  Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.
  Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk avinformasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om våre informasjonskapsler på fonus.no.


  Utlevering av opplysninger til tredjeparter
  For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen,utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.Eksempelvis gravferdsmyndigheter, trossamfunn, medvirkende i gravferden og leverandører. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger tilandre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


  Sletting av personopplysninger
  Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser og har databehandleravtaler med de leverandører og samarbeidspartnere der det er påkrevet.


  Rettigheter for den registrerte
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
  Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


  Informasjonssikkerhet
  Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

  Kontaktinformasjon
  Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
  post@fonus.no
  Fonus AS
  Grenseveien 74
  0363 Oslo