Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Fonus Basistjenester - Enkel gravferd uten seremoni

Fonus Basistjenester - Enkel gravferd uten seremoni

Art. nr: 971022X

Basistjenester, gravferd uten seremoni er en samlet pris for vanlige omkostningene for forberedelse og gjennomføring av en gravferd uten seremoni.

Bla. offentlig registrering av dødsfallet og koordinering av gravplass eller krematorium, samt planlegging og koordinering av nødvendig transport.

Vi hjelper deg videre
Vi ringer deg når vi mottar din bestilling. I samtalen går vi gjennom bestillingen, og skisserer videre fremdrift.

Slik er våre priser: Fonus basistjenester omfangsrik gravferd med seremoni inkluderer blant annet vårt honorar for vår gravferdsplanlegging, fordelt på de tre gjeldende mva-områder: inklusive mva med hhv 0% og 25% mva-sats og det som er frittatt for mva.

(Dersom planlegging uten personlig møte ønskes, benyttes "Fradrag planleggingsmøte") 

KR 7 407,- KR OBOS

VELG

« Tilbake