Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

  • Minnesamvær

    Mange samler familie og venner etter begravelsesseremonien til et minnesamvær. Det er en tradisjon som er med på å skape et verdig, siste minne om den som har gått bort. Det kan være godt å komme til dekket bord, om du er hjemme eller i leid lokale. Vi tilbyr en komplett løsning, inklusive kaker, kaffe, te, mineralvann, oppdekking og servering. Det gir en trygghet for arrangementet og en forutsigbar kostnad.

    Våre minnesamværs-pakker leveres i Oslo, Asker, Bærum og på Nedre Romerike. I alle våre områder har vi også kontakt med andre leverandører. Vi innhenter tilbud for deg i det område du måtte ønske å avholde minnesamværet.

    Les mer