Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

  • Programhefter

    Programheftet er sentralt under begravelsen – og de fleste gjestene tar dette med seg etter avslutningen som et minne. Valg av programhefte bidrar til å gi seremonien et personlig preg, og viser gangen i seremonien. De fleste programhefter har også tekst til sanger som velges. Fonus har stort utvalg som bidrar til å gi seremonien et personlig preg.

    Les mer