Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

  • Seremoniledelse og personlig seremoni

    Dersom avdøde ikke var tilknyttet et bestemt tros- eller livssyn vil det være naturlig å velge en personlig seremoni. Det vil si en tros- og livssynsnøytral gravferdsseremoni. En personlig seremoni er også det beste alternativet for dem som ønsker å stå helt fritt til å bestemme hvilke elementer seremonien skal inneholde, det være seg film, musikk, dekorasjoner eller andre spesifikke ønsker.

    De fleste velger bistand til å lede seremonien. Våre personlige seremoni-ledere bistår både i planleggingen og ledelsen av gravferden. Vi hjelper deg å skreddersy gravferden slik at den blir som ønsket.

    Les mer