Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)


Kontakt oss


Du er velkommen til et personlig møte med oss der det passer best for deg.
Vi kommer gjerne hjem til deg eller til Bekkestua-kontoret etter avtale.
Ring oss eller benytt bookingverktøyet nederst på siden for å avtale tidspunkt for møte.

Slik finner du oss


Fonus sitt kontor på Bekkestua ligger i Frøytunveien 4, ved nedkjøringen til Bekkestua Senters P-hus.
Vi har et lett tilgjengelig P-hus i vår egen underetasje.

Kontoret er også lett tilgjengelig dersom du ønsker å reise kollektivt. 3 minutters gange til buss og T-bane.
Vi betjener gjerne gravferder i hele Bærum fra vårt lokale på Bekkestua, eller så kan vi komme hjem til dere for en hjemmesamtale.

Seremonisteder


Vi har en rekke seremonirom i Bærum. Som eksempler kan nevnes:

• Bryn kirke har plass til 350. Der kan man ha et minnesamvær til 130 personer, men det er kun dekketøy til 80 kuverter. Vi kan selvfølgelig bistå med leie av mer dekketøy ved behov.

• I Grinilund kirke er det 350 plasser. Kirken er da full og det er ikke plass til minnesamvær. Benytter man seg ikke av hele kirken kan man ha minnesamvær til ca 70 personer.

• Haslum kirke har 230 sitteplasser. Menighetshuset har to rom for minnesamvær. Det ene har plass til 45 personer, mens det andre har plass til 90 personer. Disse kan slås sammen til ca. 135 personer.

• Helgerud kirke har 300 plasser. Man kan åpne dørene og få ekstra plass så det totalt kan være 550 personer der. Om man ikke fyller kirken er det mulighet til å ha minnesamvær der til ca 150 personer. Menighetshuset har dekketøy til ca 100, men vi bistår med leie av mer dekketøy ved behov.

• Høvik kirke har 440 plasser. Menighetshuset har plass til ca 80 personer til minnesamvær.

• Jar kirke har 450 plasser. Til minnesamvær er det plass til 100 personer.

• Lommedalen kirke har plass til 600 personer om man benytter begge rom. Om man kun benytter kirkerommet kan man ha minnesamvær til mellom 100-150 personer.

• Snarøya kirke har 250 plasser. Det er mulighet for minnesamvær i underetasjen til ca 80 personer. Alternativt kan man leie Kilentunet der det er 50 plasser.

Tanum kirke har 200 plasser. Til minnesamvær kan man være 60 personer.

• Østerås kirke har plass til 400 personer. Om man er flere kan man åpne veggen og det vil være plass til 690 personer. Da er det ikke mulig å ha minnesamvær. Om man ønsker minnesamvær i menighetshuset er det maks plass til 400 i kirken og 100 personer til minnesamvær.

Sykehjem med kapell


Ellers er det noen av sykehjemmene som har egne kapell, blant annet

• Berger bo og omsorgssenter
• Stabekktunet
• Østerås bo og behandlingssenter

Livssynsnøytral begravelsesseremoni


I Bærum har vi også Haslum krematorium med sine to kapell; ett stort og ett lite. Bryn kapell og Bærum sykehuskapell er også livssynsnøytrale.

Katolsk begravelse


På Stabekk i Nyveien 17A, ligger den katolske kirke for Asker og Bærum, Mariakirken. Denne har plass til ca 200.Her er det også mulighet for minnesamvær til ca 80 personer.

Kristi Freds kirke ligger på Eikeli i Veståsen 18 og har 110 sitteplasser. Mulighet for minnesamvær til 100 personer.

En gravferd kan også finne sted i forsamlingshus, kulturhus og utendørs, - for eksempel i egen hage.

Øvrige lokaler for minnesamvær


Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn kun de som er tilknyttet kirkene. Noen alternativer er:

Bekkestuene
• Haslum menighetshus
Skytterkollen
Øverland gård

Vi bistår med å formidle til minnesamvær.

Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum og man har også mulighet til å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb. Fonus samarbeider med Nobel Catering og leverer gjerne catering til minnesamvær, - hjemme eller ute.

Gravlunder i Bærum


I Bærum er det fem gravlunder:

• Bryn gravlund
• Haslum gravlund
• Lommedalen gravlund (kun urnelund)
• Steinsskogen gravlund
• Tanum gravlund

Om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.

Planlegge begravelse


Ved dødsfall er vi der for å hjelpe i en tung og krevende situasjon. Du kan forberede deg til møtet med oss ved å se nærmere på utvalget av blomster, musikk, kister og urner. Vi oppretter også minnesider for dem som ønsker det.

Velkommen til oss!