Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)


Etterlatt i en uvanlig tid

Fonus Begravelsesbyrå tilbyr gode løsninger for gjennomføring av fullverdige gravferdsarrangementer selv i en krevende tid med sterkt fokus på smittebegrensning. Myndighetene innfører nå en rekke tiltak for å hindre spredningen av Koronaviruset (covid-19). Er du pårørende, etterlatt eller øvrig publikum som har spørsmål om deltakelse ved gravferdsarrangement får du mer informasjon ved å klikke her.

Koronavirus – informasjon

Vårt fokus

Fonus Begravelsesbyrå ønsker å gjøre vårt ytterste til å bekjempe smittespredning, og vi har iverksatt en rekke tiltak i vår virksomhet.

Unngå unødig nær kontakt

Vårt personale vil være svært tilbakeholdne med nær kontakt med andre, og for øvrig følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. I praksis vil våre medarbeidere unngå håndhilsning og klemming.

Forholdsregler ved gravferdsarrangementer

I tilknytning til gravferdarrangementer vil det informeres f.eks. ved plakater om gjeldende forholdsregler. Generelt ber vi om at fremmøtte følger disse anbefalingene:

  • Viser du symptomer på sykdom: Ikke møt opp!
  • Ta med nødvendig hygienematriell til eget bruk
  • Dersom du må nyse gjøres dette i lommetørkle eller albukroken
  • Sikker avstand til andre for å unngå smitte er 1 meter

Ekstra renhold

Planleggingsmøter gjennomføres i våre møterom hvor ekstra renhold er iverksatt. Vi anbefaler at pårørende stiller med maksimalt 3 personer. En fullverdig gravferdsplanlegging kan også gjennomføres uten fysiske møter.

Større arrangementer med mer enn 100 deltakere

Arrangementer med flere enn 100 deltakere krever nå egen tillatelse. For øyeblikket er det ingen gravferdsarrangement som har slik tillatelse.

Fonus Begravelsesbyrå er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte.

Les gjerne mer på Folkehelseinstituttets egne nettsider ved å klikke her.

Meny

Åpne meny
  • Ved dødsfall

  • Til seremonien

  • Etter seremonien

  • Øvrig

Trygg E-handel er en godkjenningsordning som gir deg sikkerhet for at du handler med et seriøst firma. Når et firma er godkjent, betyr det at bedriften oppfyller kravene til å kunne kalle seg Trygg E-handel. Kravene bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger.