Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Fonus Miljøløv

I Fonus Miljøbegravelse inngår våre mest miljø-vennlige produkter. Disse bærer vårt eget miljømerke – Miljøløvet.

Det finnes ingen vedtatt standard for miljømerking av kister og andre gravferds-produkter. Fonus Treindustri har utarbeidet miljømerket Miljøløvet sammen med ekstern ekspertise. Miljøløvet garanterer for at hele produktsyklusen er miljøvennlig. Dette innebærer utslipp knyttet til produksjon og transport, bærekraftig fremstilling av råvarene, og produktenes egenskaper under nedbryting.


Kriterier for Miljøløvets merking av kisterMiljøvennlig setergrå kiste


Gravferdsprodukter med Miljøløv-merket er skånsomme mot miljøet, og er utviklet i et helhetsperspektiv som omfatter utslipp ved produksjon, materialvalg, kjemikalier og langsiktig miljøpåvirkning:

• Materialet består av fornybare ressurser.
• Materialene inneholder ikke giftige, langlivede eller bioakkumulerende
kjemiske stoffer, og har ingen skadelig påvirkning på mennesker og miljø.
•  Trevirket som benyttes er hovedsakelig svensk furu, sertifisert av PEFC.
Dette garanterer et bærekraftig og kretsløpstilpasset skogbruk.
•  Alternativt benyttes FSC-sertifisert trevirke, som garanterer materialer
 fra bærekraftig, miljøtilpasset og sosialt ansvarlig skogbruk.
•  Tekstilmaterialene som benyttes er økologisk bomull, sertifisert av
Better Cotton Initiative, som garanterer for en ansvarlig og bærekraftig
produksjons- og leveransekjede for bomullen.
•  Lim og overflatebehandling oppfyller Svanemerkets krav til kjemiske
produkter i møbler.
•  Ingen håndtak, hengsler eller beslag er av metall
•  Sperresjiktet i kister med Miljøløvet består av fullt nedbrytbar
biofolie, sertifisert for autonom kompostering av
OK Compost HOME. Dette betyr at materialet nedbrytes
100% ved naturlige forutsetninger, uten å tilføre energi
eller kjemikalier.

 

Miljøvennlige blomster, merket med Miljøløvet


Fonus Sorgbinderi tilbyr en serie miljøvennlige produkter. Miljøvennlig kiste
Blomstene er fra markedets mest miljøvennlige produsenter,
som oftest økologisk dyrket. Alle blomsterprodukter har sin
opprinnelse i bærekraftig og sosialt ansvarlig produksjon.

Underlag og former til våre miljømerkede blomsterprodukter er håndlaget av
nedbrytbare, lokalproduserte naturmaterialer. I stedet for plast, oasis og nylon,
benyttes blant annet miljøpapir, skogsmaterialer og restprodukter fra norsk landbruk. 

Våre miljømerkede blomsterprodukter tar utgangspunkt i mest mulig kortreiste råvarer
for å minimere skadelige utslipp fra transport. Mange av blomstene og vekstene dyrkes i økologiske gartnerier på Nesodden og Jevnaker. Viltvoksende naturmaterialer sankes i nærområdet. For øvrig benyttes blomster fra miljø- og bærekraftsertifiserte produsenter. Sertifiseringsordningene dokumenterer hele produksjonskjeden,
blant annet gjenvinning av vann, energi og materialer. Det benyttes ikke giftige sprøytemidler i produksjonen. Eksempelvis er giftige insektsmidler erstattet av rovinsekter i roseproduksjonen.

Sløyfebånd fremstilles av miljøsertifisert og komposterbart cellulosemateriale.


Sertifiseringer av våre blomsterprodukter:
MPS (www.followyourflowerorplant.com)
PGS (www.ifoam.bio)
FFP (www.certifications.controlunion.com)
OEKO-TEX STANDARD 100  (www.oeko-tex.com)

 

Klimanøytral transport


Klimanøytral kistetransport


Transport har betydelige miljøkonsekvenser, men er en omfattende del av begravelses-oppdraget. For lokal transport finnes det ikke hensiktsmessige alternativer til å benytte bil som transportmiddel. Fonus begravelsesbyrå reduserer miljøpåvirkingen fra transporten gjennom en rekke tiltak:

• 100% klimanøytral transport. Fonus begravelsesbyrå investerer i CER/
Gold Standard
klimakvoter som kompenserer hele vårt CO2-utslipp fra bilbruken  innenlands, inkludert administrativ transport.CER Klimakompensasjon
• Gode verktøy og rutiner for rasjonell planlegging av transporten, eliminerer
unødvendig bilbruk. Transporten gjennomføres effektivt, og utslippene reduseres.
• Moderne og effektiv bilpark. Mer enn halvparten av våre biler innfrir
EURO 6 utslippstandarden, alle innfrir minimum EURO 5 utslippsstandard.
Våre biler er fra anerkjente, europeiske produsenter, med høy kvalitet og lang levetid.