Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Hva koster begravelsen hos Fonus?

Fonus begravelsesbyrå viser deg gjerne hva begravelsen vil koste. Våre forslag til kompletteEtterlatt gjør notater på papir begravelser inneholder det som de fleste av våre kunder faktisk velger.
Kundene betalte i gjennomsnitt 37 300 kroner1 for begravelsen hos Fonus begravelsesbyrå i 2018.
Du kan se forskjellen mellom våre rimeligste og dyreste alternativ i vårt
prisopplysningsdokument etter prisopplysningsforskriften.

Hos oss får du en verdig gravferd, uansett budsjett.

Prisen for en begravelse

Fonus begravelsesbyrå har faste priser på basistjenester. Prisene er beregnet ut i fra tiden vi erfaringsmessig bruker på å gjennomføre en begravelse med planlegging, administrasjon og gjennomføring. Med faste priser slipper du som kunde usikkerhet om regningen vil øke hvis møtet med oss strekker ut i tid, eller hvis det blir mer planlegging i forkant av seremonien.

Kister, blomster og musikk utgjør begravelsesseremoniens ramme. Her har vi produkter i alle prisklasser. Prisene lagt opp slik at du som kunde skal ha størst mulig valgfrihet samtidig som at prisene er oversiktlige.

Kister og urner er fordelt over tre prisklasser. Det samme er våre gravsteiner. Vi har det slik for at du skal kunne velge det utrykket du ønsker på gravferdsseremonien, uten at økonomi skal være den viktigste faktoren. Fonus sorgbinderi tilbyr blomster til begravelse i alle prisklasser. Også helt personlige blomsteroppsatser kan utformes i samarbeid med våre florister.

Rabatter

Gjennom avtaler med flere organisasjoner, blant annet OBOS, har vi også mulighet til å gi rabatterte priser på en del av våre tjenester. Se siden med medlemsfordeler for en oversikt over våre rabatter. Du får også rabatt som helkunde hos oss. Hvis du benytter deg av våre tjenester ved gjennomføring av en gravferd gir vi rabatt på oppføring av ny gravstein, eller på eventuelt arbeid på eksisterende gravstein.

Gravferdsstønad

Ved uventede dødsfall og andre krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for de nærmeste pårørende å finansiere en begravelse. Vi er også behjelpelige med å søke om stønad til gravferd, der det er grunnlag for dette. Dersom det er grunnlag for å få full gravferdsstønad kan vi gjennomføre begravelsen uten kostnad for de pårørende.

 


1 Beregningsgrunnlaget er fakturert kostnad for alle gjennomførte begravelsesoppdrag i Fonus AS. Innrykk av dødsannonser i papiraviser, minnesamvær/catering, gravstein/steinarbeid og salg av blomster utenom kistedekorasjoner er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.