Lukkx
Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Hva koster en begravelse?

Vi i Fonus Begravelsesbyrå forstår at pris er en viktig faktor for mange når man skal planlegge enEtterlatt gjør notater på papir begravelse. I en undersøkelse vi gjorde i 2013 fant vi at tre av fire ble overrasket når de fikk vite prisen på hva en må betale for en vanlig begravelse. Derfor er alle våre priser lett tilgjengelige her på Fonus.no. Dette gjør vi fordi vi ønsker at du som kunde skal kunne ta et informert valg om hvilke tjenester du behøver, og hvilken pris du ønsker.

Hos oss får du en verdig gravferd, uansett pris.  

Prisen for en begravelse

Fonus begravelsesbyrå har faste, lave, priser på basistjenester. Prisene er beregnet ut i fra tiden vi erfaringsmessig bruker på å gjennomføre en bisettelse med planlegging, administrasjon og gjennomføring. Med faste priser slipper du som kunde usikkerhet om regningen vil øke hvis møtet med oss strekker ut i tid, eller hvis det blir mer planlegging i forkant av seremonien.

Kister, blomster og musikk utgjør begravelsesseremoniens ramme. Her har vi produkter i alle prisklasser. Prisene lagt opp slik at du som kunde skal ha størst mulig valgfrihet samtidig som at prisene er oversiktlige.

Kister og urner er fordelt over tre prisklasser. Det samme er våre gravsteiner. Vi har det slik for at du skal kunne velge det utrykket du ønsker på gravferdsseremonien, uten at økonomi skal være den viktigste faktoren. Fonus sorgbinderi tilbyr blomster til begravelse i alle prisklasser. Også helt personlige blomsteroppsatser kan utformes i samarbeid med våre florister.

Rabatter

Gjennom avtaler med en rekke foreninger har vi også mulighet til å gi rabatterte priser på en del av våre tjenester. Se siden med medlemsfordeler for en oversikt over våre rabatter. Du får også rabatt som helkunde hos oss. Hvis du benytter deg av våre tjenester ved gjennomføring av en gravferd gir vi rabatt på oppføring av ny gravstein, eller på eventuelt arbeid på eksisterende gravstein.

Gravferdsstønad

Ved uventede dødsfall og andre krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for de nærmeste pårørende å finansiere en begravelse. Vi er også behjelpelige med å søke om stønad til gravferd, der det er grunnlag for dette. Dersom det er grunnlag for å få full gravferdsstønad kan vi gjennomføre begravelsen uten kostnad for de pårørende.