Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Hva er sorg?

Sti i skogen. Reaksjonen på et dødsfall kan ha mange uttrykksformer, og kan være helt ulik fra person til person. Både følelsesmessige og kroppslige reaksjoner kan variere over et bredt og ganske uforutsigbart spekter.

Hvordan takle sorg?

Både primærhelsetjenesten og ulike organisasjoner eller foreninger kan hjelpe mennesker i sorg. For mange oppleves det styrkende å kunne dele sine erfaringer med noen som er i samme situasjon eller har kompetanse fra sorgbearbeiding.

Ved ulykker eller voldsomme dødsfall etableres det ofte beredskapsgrupper, kriseteam eller annet støtteapparat i regi av kommunen. Hensikten er å hjelpe de berørte med å bearbeide sine følelser og inntrykk.

Selvmord

Det kan være ekstra vanskelig å oppleve dødsfall der den døde valgte å ta sitt eget liv. Helsedirektoratet og LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har utviklet en veiledning for å ivareta etterlatte ved selvmord. 

Å miste et barn

Å miste et barn er en av de aller vanskeligste situasjonene vi kan tenke oss, som mennesker og foreldre. Foruten primærhelsetjenesten og ulike sorgtilbud, kan Landsforeningen for uventet barnedød og foreningen Vi som har et barn for lite bistå med hjelp og råd.