Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Koronavirus – informasjon

Vårt fokus

Fonus Begravelsesbyrå ønsker å gjøre vårt ytterste til å bekjempe smittespredning, og vi har iverksatt en rekke tiltak i vår virksomhet.

Unngå unødig nær kontakt

Vårt personale vil være svært tilbakeholdne med nær kontakt med andre, og for øvrig følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. I praksis vil våre medarbeidere unngå håndhilsning og klemming.

Forholdsregler ved gravferdsarrangementer

I tilknytning til gravferdarrangementer vil det informeres f.eks. ved plakater om gjeldende forholdsregler. Generelt ber vi om at fremmøtte følger disse anbefalingene:

  • Viser du symptomer på sykdom: Ikke møt opp!
  • Ta med nødvendig hygienematriell til eget bruk
  • Dersom du må nyse gjøres dette i lommetørkle eller albukroken
  • Sikker avstand til andre for å unngå smitte er 1 meter

Ekstra renhold

Planleggingsmøter gjennomføres i våre møterom hvor ekstra renhold er iverksatt. Vi anbefaler at pårørende stiller med maksimalt 3 personer. En fullverdig gravferdsplanlegging kan også gjennomføres uten fysiske møter.

PLANLEGGING AV BEGRAVELSER SOM TELEFONMØTE

Fonus Begravelsesbyrå oppfordrer til at vi planlegger begravelsen uten et fysisk møte. Vi har god erfaring med å gjennomføre begravelsesplanlegging som telefonmøter. Har dere tilgang til Internett, bruker vi også presentasjonene på hjemmesiden som støtte.

Å unngå fysiske møter som ikke er helt nødvendige, er i tråd med smittevernmyndighetenes anbefalinger om å begrense spredningen av Koronaviruset.

PLANLEGGINGSMØTE

Fysiske møter tilbyr vi i de av våre lokaler som er slik at vi kan overholde kravene til sikker personavstand med god margin.

For å ivareta kundenes og våre medarbeideres smittevern best mulig, ønsker vi ikke at det kommer flere enn 3 personer til møtet. Dette skyldes blant annet at kapasiteten på våre hygieniske fasciliteter er dimensjonert for en normalsituasjon.

Enkelte av våre lokaler vil derfor dessverre ikke tilgjengelige så lenge korona-situasjonen vedvarer. 

Restriksjoner for gravferdsarrangementer

Alle arrangementer, inkludert gravferdsarrangementer, er ilagt strenge begrensninger for antall fremmøtte.

I praksis er nå gravferdsarrangementer begrenset til kun å omfatte den nærmeste familien. Fonus Begravelsesbyrå er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte. Vi er arrangementsansvarlig for gravferden.

Våre medarbeidere er til enhver tid instruert om maksimalt antall fremmøtte Fonus Begravelsesbyrå kan håndtere for å gjennomføre gravferdsarrangementet tryggest mulig. Myndighetenes krav vil alltid overholdes.

Fonus Begravelsesbyrå kan begrense antall fremmøtte utover det antallet myndighetene maksimalt tillater. Dette for å være helt sikre på at vi oppfyller vårt arrangøransvar. Et større antall krever ekstra bemanning til gravferdsarrangementet, som ikke nødvendigvis er tilgjengelig under de rådende omstendigheter.

Les gjerne mer på Folkehelseinstituttets egne nettsider ved å klikke her.