Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Trygghet i en ekstra vanskelig tid

Når noen man er glad i dør, føler man seg ofte sårbar og usikker. Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av smittevern-tiltakene i samfunnet. Det er naturlig å føle seg usikker, både for de nærmeste etterlatte og for dem som ønsker å delta i begravelsen.

Fonus begravelsesbyrå sikrer at begravelsen gjennomføres trygt og at smittevernreglene overholdes.

Hvordan kan vi holde begravelse nå?

Begravelsen er en viktig markering av dødsfallet, særlig for de nærmeste etterlatte. Reaksjonene, tankene og følelsene som oppstår umiddelbart etter et dødsfall er unike, og vil ikke la seg gjenskape på et senere tidspunkt. For de fleste vil det oppleves godt å gjennomføre begravelsen akkurat slik man ellers ville ha gjort det.

Hvordan blir begravelsen påvirket av smittevern-reglene?

Også begravelser, er omfattet av smittevern-reglene som gjelder for alle arrangementer. Begravelsen kan ha inntil 50 deltakere dersom seremonilokalet er stort nok. Forskriften krever at en oversikt over deltakerne må være tilgjengelig for helsemyndighetene i 10 dager etter arrangementet. Dette sørger vi for å ivareta på de etterlattes vegne.

I praksis får alle de nærmeste etterlatte deltatt i gravferdsarrangementet i de aller fleste tilfeller.

Jeg ønsker å delta i en begravelse. Hvordan skal jeg forholde meg?

Din deltakelse er velkommen så lenge de nærmeste etterlatte ikke har uttrykt andre ønsker i dødsannonsen. I seremonirommet vil det være sitteplasser i tråd med gjeldende krav til personavstand, for tiden én meter. Personer som tilhører samme husstand kan sitte nærmere hverandre. Det vil være lagt frem et deltakerkort og en blyant på hver plass. Fyll ut deltakerkortet og la dette ligge igjen på plassen når du går. Deltakerkortene oppbevares i forseglet konvolutt for den tiden myndighetene bestemmer – p.t. 10 dager – og deretter makulert. Deltakeroversikten utleveres kun dersom helsemyndighetene krever dette for smittesporing, og dine opplysninger blir selvsagt ikke gjort tilgjengelig for andre, eller benyttet til andre formål. Deltakerregistrering er pålagt ved forskrift for alle arrangementer.

Om du er i karantene eller viser symptomer på sykdom, skal du ikke møte.

Hvordan vise medfølelse uten å delta?

For tiden blir vi oppfordret til å vise vår medfølelse med de etterlatte uten fysisk kontakt. Mange velger å sende blomster til begravelsen som et uttrykk for sin deltakelse. Mange etterlatte oppretter nå en personlig minneside på internett. På minnesiden kan man skrive en hilsen og tenne et lys. Hos Fonus begravelsesbyrå er en personlig minneside på internett og digital publisering av dødsannonsen inkludert i våre basistjenester. Mange velger også en god telefonsamtale, eller å uttrykke sin deltakelse i sosiale medier. De etterlatte vil oppleve denne måten å vise medfølelse på som personlig og verdifull.

Planlegging av begravelsen

Fonus begravelsesbyrå oppfordrer fremdeles til å begrense fysiske møter i forbindelse med planlegging av begravelsen. Vi har god erfaring med å gjennomføre telefonmøter, med støtte i presentasjonene på hjemmesiden vår.

Fonus begravelsesbyrå er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte.