Lukkx
Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Om oss

Om oss


Vårt mål er å bistå familier med profesjonell rådgivning for planlegging av gravferder, - samt profesjonalitet ved gjennomføring av disse.  Vi håper vår hjemmeside er et ledd i den profesjonelle rådgivningen – hvor du som etterlatt selv kan planlegge og bestille gravferder i fred og ro. Vår mål er å gjennomføre seremoniene med gode ansatte, tjenester og produkter, - tilpasset dine  ønsker. I dagens Norge bor jo familiemedlemmer litt spredt – og hjemmesiden ved bestilling kan danne et godt grunnlag for bestemmelse av seremoni – type og innhold – uavhengig av geografisk bosted.  For tiden dekker Fonus begravelsesbyrå gjennom våre 28 avdelinger om lag 65 kommuner i fylkene Akershus, Hedmark, Oslo og Østfold.

Fonus er tilgjengelig for deg som etterlatt 24 timer i døgnet  - hele året. Vi har vår internettside som er åpen for betjening 24 timer i døgnet – samt også servicevakt du kan nå pr. telefon hele døgnet – hver dag. Vi har som mål innen tilgjengelighet å være representert i ditt nærområde når du trenger oss. Dette gjør vi via vårt kontornett – eller ved hjemmebesøk om du foretrekker dette. Pr. 2017 har vi flere kontor enn antall ansatte. Dette betyr at våre kontor er betjent etter avtale. Vi sitter ikke og venter på deg – men kommer dit du ønsker vi skal være til avtalt tid. Vi er tilgjengelige på telefon 03024 hele døgnet – hver dag.

Fonus har egen fabrikk for kiste- og urneproduksjon, beliggende i Falköping i Sverige. Å eie egen kistefabrikk er vi alene om i vår bransje. Dette gir oss mulighet til å ha et stort standard sortiment av kister, - men også muligheter for å lage mer unike kister hvis dette ønskes.  Fonus  Träindustri er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. 
Fonus AS er en del av Fonus-konsernet; Nordens største begravelsesvirksomhet. Fonus ekonomiska förening ble etablert for over 70 år siden, og tilbyr bistand ved dødsfall og tilhørende tjenester både i Sverige og Norge. Vi er over  700 personer ansatt i konsernet, og vi bistår årlig næ 30.000 familier som opplever dødsfall.  Fonus er en kooperativ virksomhet som eies av over 1000 organisasjoner. Blant disse er også OBOS fra norsk side. Se gjerne www.fonus.se.
På 1990-tallet ble Fonus etablert Norge ved oppkjøpet av T.S. Jacobsen Begravelsesbyråer AS. T.S. Jacobsen begravelsesbyr har drevet begravelsesbyrå i Oslo gjennom over 110 år. Fonus AS eier og driver fortsatt T.S. Jacobsen Begravelsesbyrå.
Siden etableringen i Norge, har Fonus AS vært i konstant vekst begravelsesbyråer i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. Vi omsetter for ca. NOK 60 mill./år – og vi har over 30 personer ansatt i vår virksomhet. For mer informasjon, se gjerne www.proff.no
Velkommen til våre nettsider – og velkommen til å ta kontakt via mail eller telefon.

Vi  hjelper deg når du trenger oss!

 

Vår foretaksadresse: Fonus as
                               Grenseveien 74
                               0663 Oslo

                               Tlf: +47 - 22703232

              Mail vedrørende dødsfall: vi_hjelper_deg_videre@fonus.no 

              Øvrig mail til foretaket:
                                                  Fonus AS: post@fonus.no

                                                  Asker/Bærum: ab@fonus.no
                                                  Follo:              follo@fonus.no
                                                  Hedmark:        hedmark@fonus.no       
                                                  Oslo:               oslo@fonus.no                  
                                                  Romerike:        romerike@fonus.no
                                                  Østfold:           ostfold@fonus.no


 Organisasjonsnummer: 913 040 341 mvaKontaktperson;
Marita Eikenes – adm.dir.  – mobil 90518413.