Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Planlegge begravelse

Spørsmål knyttet til begravelsen kan ellers innebære mye unødig usikkerhet i den første tiden etter at du har gått bort.
Med vår planlegger kan du passe på at dine etterlatte er klar over dine ønsker, og bidra til å gjøre planleggingen av begravelsen lettere.
Din begravelsesplanlegging er veiledende for dine etterlatte.

Akkurat som ingen begravelser er like, er det heller ingen fasit for hva en slik plan må inneholde.
Når du legger opp en plan som denne kan du derfor legge inn så mye, eller så lite, informasjon du ønsker. Du trenger ikke å planlegge hvert minste lille element for gravferden, så lenge du får med de tingene som er viktig for deg. Planleggeren delt opp slik at du kan legge inn så mange elementer som du selv synes er viktig å få med. Dersom seremonistedet er det eneste viktige, kan du bare legge inn det. Har du derimot detaljerte tanker om seremoniens program er det bare å legge inn så mye detaljer som du ønsker. Er du usikker på hvordan en gravferd kan gjennomføres er det bare å ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter for rådgivning. Du kan også planlegge i samarbeid med en av våre gravferdskonsulenter – avtal gjerne tid. Fonus begravelsesbyrå har tilbudt å planlegge begravelse gjennom Hvite arkivet siden 2005. Begravelsesplanlegging her på fonus.no er en online videreutvikling av Hvite arkivet.

Praktiske opplysninger kan det derimot være lurt å passe på at kommer med. Informasjon om hvilket gravsted du ønsker, kan ofte være godt å ha avklart. Om du ønsker å bli begravet eller kremert kan også være fint å ta stilling til. Kanskje ønsker du egentlig at asken din skal spres for vinden over sjø eller land? Dersom du har forsikringer eller medlemskap som gir deg stønad til gravferd er dette også informasjon det er lurt å ha skrevet ned.

I din planlegging kan du legge inn som du ønsker skal brukes fra Fonus sitt varesortiment. Ønsker du å plukke ut kiste, urne eller musikkinnslag, vil du finne dette under Tjenester og Produkter.

Gitt at en gravferd kan komme langt frem i tid, må vi her ta høyde for endring i priser og varesortiment. Det valget du gjør i dag, kan allikevel være en god rettesnor når det endelige valg skal gjøres.

For at planleggingen skal komme dine nærmeste til nytte er det viktig at de gjøres oppmerksomme på at den finnes. Du trenger ikke fortelle dem hva du har planlagt hvis du ikke vil. Det er viktig at dine pårørende – de som blir stående som ansvarlige for gravferden – får vite at du har laget en plan på fonus.no.
Når dødsfallet finner sted, kan dine nærmeste ta kontakt med Fonus begravelsesbyrå for å aktivere planleggingen din. 

Dersom du ønsker å hente ut Hvite Arkivet som brosjyre kan du laste den ned her.