Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Seremoni

Seremoni

Art. nr: ha001

Dersom du ønsker en seremoni, kan du her føre opp elementer du ønsker å ha med i seremonien.
For eksempel:
- Seremonileder
- Musikk du ønsker at skal spilles eller synges
- Detalj til minnetalen
- Privat(-e) eiendel(-er) som kan benyttes som element i pyntingen
- Farger på blomster
- Ønsket lokale

VELG

« Tilbake